VIDEO CLIP
Sản xuất lan can cầu bằng máy cắt vi tính
Sản xuất cọc cáp
Sản xuất tấm link cầu vượt
Gối cầu vượt Hàng Xanh
Xưởng sản xuất

Thông tin khác:

Chiều cao (Height):1.700(mm)

Chiều dài (Length):3.000(mm)

Chiều rộng (Width):1.000(mm)

Đường kính cuốn (Diameter):Φ290(mm) trở lên

Chiều dài ống (Length of pite):1.5-2.5(m)

Thiết bị phục vụ khoan cọc nhồi

Máy cuốn ống vách và cuốn đai lồng thép - Rolling machine

Máy cuốn ống vách và cuốn đai lồng thép - Rolling machine

- Giá:
Liên hệ

Mô tả

Chiều cao (Height):1.700(mm)

Chiều dài (Length):3.000(mm)

Chiều rộng (Width):1.000(mm)

Đường kính cuốn (Diameter):Φ290(mm) trở lên

Chiều dài ống (Length of pite):1.5-2.5(m)

Add to cart successfully.